Dr Pawel Ira, Lekarz Stomotolog, ze specjalnym ukierunkowaniem na ortodoncję

Wysoko wykwalifikowany i doświadczony dentysta ze specjalnym ukierunkowaniem na ortodoncje, dr Paweł Ira, wspierany przez specjalistów w Phoenix we wszystkich dziedzinach stomatologii, zapewnia kompleksowe leczenie ortodontyczne dla dzieci i dorosłych.

 

Dr Paweł posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe pracując w gabinetach stomatologicznych działających za pośrednictwem krajowego systemu opieki zdrowotnej, jak i gabinetach prywatnych w UK, a wcześniej w Austrlii i Polsce.

 

Pasjonat w dziedzinie poprawy jakości stanu zdrowia i życia pacjentów będących pod jego opieką, w swojej pracy koncentruje się szczególnie na ich potrzebach.

Jego ekspercka wiedza i stosowanie szerokiego zakresu leczenia stomatologicznego i ortodontycznego pozwala doktorowi zapewnić wysoką jakość opieki zdrowotnej pacjenta. Z chęcią udziela porad pacjentom i ich rodzinom. Charakteryzuje się profesjonalnym, a przy tym ciepłym i pozytywnym podejściem do pacjenta.

 

Dr Paweł stale i aktywnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, często biorąc udział w konferencjach międzynarodowych i programach szkoleniowych w tej dziedzinie,  przeprowadzanych przez wiodących naukowców i praktyków w tej dziedzinie.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, studia ukończył w 2007 roku, a specjalizację poszerzył w roku 2011.

 

 

Dr Paweł świadczy usługi z następujących dziedzin ortodoncji i stomatologii:

  • Monitorowanie rozwoju zgryzu u dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka ortodontyczna – rozpoznawanie szkodliwych czynników mogących wpływać na powstanie wad zgryzu we wczesnym okresie rozwoju, oraz eliminowanie tychże
  • Wczesne leczenie prostymi aparatami
  • Leczenie aparatami wyjmowanymi jedno-i dwuszczękowymi
  • Leczenie aparatami stałymi (aparaty metalowe, kosmetyczne, samoligaturujące, ruchome, Invisalign)
  • Skojarzone leczenie ortodontyczno – estetyczno – chirurgiczne
  • Leczenie dorosłych, w tym ortodoncja przedprotetyczna
  • Leczenie zespołowe – lekarz rodzinny, protetyk, chirurg twarzowo – szczękowy/implantolog, stomatolog
  • Konsultacje ortodontyczne, stomatologia ogólna

 

 

Numer rejestracyjny GDC ref No: 255511